Badania psychologiczne 2017-02-28T15:33:18+01:00

Badania psychologiczne

Zakres badań psychologicznych:

1. Kierowcy i kandydaci na kierowcę z kategorią B, C, D, E prawa jazdy.

2. Kierowcy wykonujący transport drogowy (zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym oraz Ustawą o kierujących pojazdami), kierowcy ubiegający się o świadectwo kwalifikacji z kat. C prawa jazdy (przewóz rzeczy, osób, materiałów niebezpiecznych).

3. Osoby skierowane z policji:

• za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu;
• za przekroczenie liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego;
• za spowodowanie wypadku w wyniku którego ktoś poniósł śmierć lub został ranny;
• które w okresie próbnym popełniły co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

4. Instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych lub przewożący wartości pieniężne.

5. Osoby kierujące pojazdami kat. B prawa jazdy w ramach obowiązków służbowych w pracy.

6. Operatorzy wózków widłowych, jezdniowych, podnośnikowych, akumulatorowych, operatorzy maszyn w ruchu, suwnic, itp.

7. Operatorzy maszyn drogowo-budowlanych (koparki, koparko-ładowarki, żurawie, podnośniki).

8. Pracujący na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej;
Pracujący w narażeniu na niektóre czynniki neurotoksyczne;
Pracujący w narażeniu na niekorzystne czynniki psychospołeczne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy Dz.U.nr 69, poz.332 z poźn.zm.).

9. Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na broń.

10. Kandydaci do objęcia urzędu sędziego lub prokuratora.

11. Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenia na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

12. Osoby ubiegające się lub posiadające licencję detektywa.

13. Osoby ubiegające się lub posiadające prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnione przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowych lub policyjnym.