Badania na broń 2017-02-28T08:52:26+01:00

Badania na broń

Badania na broń odbywają się na postawie Ustawy o Broni i Amunicji (Dz. U. z 2004 Nr 52 poz. 525 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
W naszej placówce możecie Państwo wykonać zarówno badanie psychologiczne jak i lekarskie podczas jednej wizyty. Wydane orzeczenia lekarskie i psychologiczne są niezbędne do okazania w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji na terenie kraju celem uzyskania pozwolenia na broń lub rejestracji broni.

Na badanie psychologiczne prosimy zgłaszać się będąc wypoczętym i zdrowym. Należy również zabrać ze sobą okulary (jeśli są używane) oraz dowód osobisty, a także wszelką dokumentacje medyczną z wcześniejszych pobytów w szpitalu lub poradni specjalistycznych, ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej.

W czasie badania lekarskiego wykonywane są obowiązkowo:

• Badanie okulistyczne (w tym badanie pola widzenia-perymetryczne oraz widzenie zmierzchowe);
• Badanie psychiatryczne.