Medycyna sportowa 2017-02-28T09:46:26+01:00

Medycyna sportowa

Badania sportowo-lekarskie wykonuje się na postawie Ustawy o sporcie (Dz.U.2010 Nr 127 poz.857) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego.

Badania sportowo-lekarskie obejmują:

• Pomiary antropometryczne;
• Badania elektrokardiograficzne;
• Badanie ogólne moczu;
• Badanie OB;
• Badanie morfologii krwi obwodowej pełnej;
• Badanie stężenia glukozy we krwi;
• Badanie ortopedyczne;
• Konsultację stomatologiczną;
• Konsultację laryngologiczną;
• Konsultację okulistyczną;
• Konsultację neurologiczną;
• Badanie elektroencefalograficzne (ENG);
• Badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa;
• Badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa;
• Badanie spirometryczne.

W celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego prosimy zabrać ze sobą wyniki:

• Zaświadczenie do uprawiania sportu i sztuki walki oraz kick-boxingu- wynik badania ENG.
• Zaświadczenie do uprawiania zapasów lub judo- wynik badania RTG odcinka szyjnego kręgosłupa.
• Zaświadczenie do uprawiania podnoszenia ciężarów- wynik RTG odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Do wydania zaświadczenia konieczne jest również wcześniejsze odbycie konsultacji stomatologicznej. Prosimy Państwa o zabranie ze sobą wyniku przebytej konsultacji stomatologicznej. Przed przystąpieniem do badania lekarskiego prosimy o wypełnienie załącznika:

Formularz badania podmiotowego

Osoby chcące uprawiać nurkowanie rekreacyjne lub osoby uprawiające nurkowanie proszone są o wypełnienie poniżej zamieszczonego Oświadczenia o stanie zdrowia.

Oświadczenie o stanie zdrowia

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o stanie zdrowia lub formularz badania podmiotowego powinien być podpisany być przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16-go roku życia zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym.

Zgłaszając się po raz pierwszy na badanie sportowo-lekarskie prosimy zabrać ze sobą:

  1. Książeczkę Zdrowia Dziecka
  2. Karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były pobyty szpitalu)
  3. Informacje od lekarzy specjalistów (jeśli jesteś pod opieką lub obserwacją specjalisty).
  4. W przypadku posiadania aktualnych wyników badań morfologii krwi, OB należy zabrać je ze sobą na badanie.

W przypadku badania krwi wykonywanego w dniu badania w IMI-MED należy przyjść rano na czczo.