Badania lotnicze 2017-02-28T08:33:34+01:00

Medycyna lotnicza

Badania lotniczo-lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego wykonywane są wg wytycznych do Part-MED.

Szczegółowe zasady, warunki, tryb przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich kandydatów na członków personelu lotniczego, członków personelu lotniczego oraz kandydatów na członków personelu pokładowego i członków personelu pokładowego reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. poz. 637 z 2013).

Wymagania EUROCONTROL dotyczące europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy III odnoszą się do kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. U. poz. 371 z 2013).

W IMI MED Centrum Medyczno-Psychologicznym lekarzem przeprowadzającym badania lotniczo-lekarskie jest lekarz orzecznik medycyny lotniczej (AMS) posiadający certyfikat wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie mający uprawnienia do badań lotniczo-lekarskich klasy I, II, III, LAPL.

Badania lotniczo-lekarskie na licencję pilota rekreacyjnego LAPL

Oferujemy badania wstępne, okresowe, okolicznościowe – orzeczenie lotniczo-lekarskie na potrzeby LAPL.

 • Pilot rekreacyjny (LAPL)A
 • Pilot rekreacyjny śmigłowcowy (LAPL)H
 • Pilot rekreacyjny szybowcowy (LAPL)S
 • Pilot rekreacyjny balonowy (LAPL)B

Badania lotniczo-lekarskie do wydania raportu medycznego członka personelu pokładowego

Oferujemy badania wstępne, okresowe, okolicznościowe.

 • Kandydaci na członków personelu pokładowego
 • Członkowie personelu pokładowego (CC)

Badania lotniczo-lekarskie do wydania orzeczeń lotniczo-lekarskich dla klasy III wg EUROCONTROL

Oferujemy badania wstępne, okresowe, okolicznościowe.

 • Praktykant kontrolera ruchu lotniczego
 • Kontroler ruchu lotniczego

Badania lotniczo-lekarskie na licencję członka personelu lotniczego klasy I

Oferujemy badania okresowe (wyłącznie dla osób posiadających już orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy I wydane wcześniej przez Centra Medycyny Lotniczej)- przedłużenie orzeczenia lekarskiego.

 • Pilot samolotowe zawodowy (CPL)
 • Pilot samolotowy liniowy (ATPL)
 • Pilot śmigłowcowy zawodowy (CPL)H
 • Pilot śmigłowcowy liniowy (ATPL)H
 • Pilot sterowcowy zawodowy (CPL)as
 • Pilot pionowzlotu zawodowy (CPL)AS

Badania lotniczo-lekarskie na licencję członka personelu lotniczego klasy II

Oferujemy badania wstępne, okresowe, okolicznościowe.

 • Pilot szybowcowy (SPL)
 • Pilot balonu wolnego (BPL)
 • Pilot szybowcowy/ balonowy- loty zarobkowe
 • Pilot samolotowy turystyczny (PPL)A
 • Pilot śmigłowcowy turystyczny (PPL)H
 • Pilot sterowcowy turystyczny (PPL)As
 • Pilot pionowzlotu
 • Pilot wiatrakowcowy
 • Mechanik pokładowy (FEL)
 • Nawigator lotniczy
 • Radiooperator pokładowy

Badania lotniczo-lekarskie na świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego klasa III

Oferujemy badania wstępne, okresowe, okolicznościowe.

Badania lekarskie do wydania orzeczeń lotniczo-lekarskich krajowych  klasy III  (raport medyczny) potwierdzających spełnienie wymagań zdrowotnych  na świadectwo kwalifikacji  członka personelu lotniczego odbywają się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. poz. 372 i 637 z 2013).

 • Mechanik lotniczy obsługi technicznej (MML)
 • Dyspozytor lotniczy (FDL)
 • Pilot wiatrakowca o maks. masie startowej do 560kg (UAGP)
 • Pilot lotni (HGP)
 • Pilot paralotni (PP)
 • Pilot motolotni (PHGP)
 • Mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego (MM)
 • Informator służby informacji powietrznej (FIS)
 • Informator lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS)

Prosimy poprzedzić swój przyjazd na badanie wcześniejszym kontaktem telefonicznym: 502 56 39 14 lub mailowym kontakt@imimed.pl w celu ustalenia dogodnego terminu wizyty oraz uzyskania informacji o  wykonaniu niezbędnych dodatkowych badań.

Niezbędne badania takie jak: EKG, audiogram, konsultacja okulistyczna, konsultacja laryngologiczna wykonywane są naszej placówce.

Na badanie lotniczo-lekarskie można zgłaszać się z wcześniej wypełnionym formularzem wniosku o wydanie orzeczenia lub raportu medycznego – do pobrania poniżej:

Formularz wniosku o wydanie orzeczenia

Application form for a medical certificate