Badania na licencję pracownika ochrony fizycznej 2017-02-28T11:32:41+01:00

Badania na licencję pracownika ochrony fizycznej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 1715) oferujemy kompleksowe i niezbędne badania lekarskie i psychologiczne do wydania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o posiadaniu/nieposiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.

Na badanie należy zabrać:

  • dowód osobisty
  • okulary ( w przypadku wady wzroku)
  • posiadaną dokumentację medyczną ( w przypadku istniejących lub  przebytych chorób)
  • kserokopię orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności i/lub orzeczenia o posiadaniu grupy inwalidzkiej
  • wniosek od pracodawcy- w przypadku osób przedłużających licencję.